สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2559

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
29 ส.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 3916
25 ส.ค. 59 นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ต้อนรับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน 3889
25 ส.ค. 59 นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทำการสาธิตขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักเเละน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน โครงการส่งเสริมจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 7681
25 ส.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 3884
25 ส.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จังหวัดนครนายก 3909
18 ส.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ของหมอดินอาสานายสำรี ชาคำมูล บ้านหนองเข 3921
18 ส.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 3915
16 ส.ค. 59 นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน ให้การตอนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงาน 3903
16 ส.ค. 59 กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ผลิต สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 จำนวน 30,000 ลิตร เพื่อฉีดผักตบชวาจำนวน 55,000 ตัน 3988
15 ส.ค. 59 นายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาหน้าเขื่อนเจ้าพระยา ที่นำขึนมาจากหน้าเขื่อนเจ้าพระยา 3924
15 ส.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงพื้นที่ปฎิบัติงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 3935
08 ส.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตรวจติดตามงานแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3918
08 ส.ค. 59 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒาที่ดิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าเเฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 3931
05 ส.ค. 59 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 3939
05 ส.ค. 59 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตร โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3908
28 ก.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าเเฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 209
28 ก.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าเเฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 217
28 ก.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เตรียมการต้อนรับ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 248
28 ก.ค. 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดำนา โดยปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีใช้รถปักแบบนั่งขับ 271
25 ก.ค. 59 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจติดตามงานแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบส่งน้ำในไร่นาลักษณะโครงการ คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต 265

แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน