สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2559

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
18 พ.ย. 59 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 398
14 พ.ย. 59 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 411
14 พ.ย. 59 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการเปิดการประชุมติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 370
14 พ.ย. 59 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี จัดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล เพื่อศึกษาความเชี่ยวชาญเเผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agi Map) 551
09 พ.ย. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เปิดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จำหน่ายข้าวสารหอมมะลิ 100% สนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 412
08 พ.ย. 59 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2559 485
08 พ.ย. 59 นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2560 355
04 พ.ย. 59 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน รับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ในโครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในฤดูนาปี 2559 515
04 พ.ย. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมต้อนรับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 441
02 พ.ย. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 346
27 ต.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมประชุม ผ่านทาง VDO Conference เพื่อชี้เเจงเเละซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเเนวทางการปฎิบัติ เรื่องโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 377
25 ต.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมประชุม ผ่านทาง VDO Conference เพื่อชี้เเจงเเละซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเเนวทางการปฎิบัติ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 367
25 ต.ค. 59 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 13 จังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดทะเลวังวัด จังหวัดลพบุรี 360
19 ต.ค. 59 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย 349
26 ก.ย. 59 งานเกษียณอายุราชการ 2559 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 4109
26 ก.ย. 59 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการวิจัย จาก JICA และ JST จากประเทศญี่ปุ่น 4107
26 ก.ย. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 13 จังหวัดในสังกัด เข้าร่วมประชุม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 7848
06 ก.ย. 59 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงแพะจังหวัดนนทบุรี 4080
30 ส.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559 4084
29 ส.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกคลองพร้อมฝาย จังหวัดลพบุรี 4167
ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน