สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2559

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
15 ม.ค. 59 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. 353
11 ม.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2559 'กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ มอบความสุขให้เด็กไทยหัวใจเกษตร 13' 345
11 ม.ค. 59 สวัสดีปีใหม่ 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 349
07 ม.ค. 59 นายสุรชัย สวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติปี 2559 302
07 ม.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมคณะฯ เข้าอวยพรผู้บริหารระดับสูงกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 345
07 ม.ค. 59 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน และร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 328
06 ม.ค. 59 อวยพรผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 289

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ