สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งเเวดล้อม จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี เมื่อเวลา 10.00 น.( 28 ธันวาคม 2559) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด"โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช" แปลงสาธิตไถกลบตอซังพืชพร้อมปลูกพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) 800 ไร่ เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ เเปลงพืชไร่ นายเเสวง จันทร์ขาบมณี หมู่7 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน