สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมพัฒนาที่ดิน เเละสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลถวายฯ พระพิธีธรรมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอบเวลา 10:00 น. ณ พระที่นั่งมหาราชวัง กรุงเทพฯ


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา