สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้ง หัวหน้ากลุ่ม,ฝ่าย สพข.1 ร่วมประชุมติดตามงานคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน(IPA)ระดับเขต


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา