สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบาย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการให้มีร่างกายที่แข็งแรง


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา