สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในวันดินโลก ปี 2559 วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในวันดินโลก ปี 2559 โดยยืนสงบนิ่งถวายความไว้อาลัยฯ 89 วินาที กล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ลงนามถวายความไว้อาลัยฯ รับชมวิดีทัศน์พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันดินโลก ผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอ่านสารจากผู้แทน FAO โดยมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่ หมอดินอาสา เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ "พระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาดินจากยอดดอยสู่ชายทะเล" แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลงสาธิตการปลูกถั่วเพื่อบำรุงดิน พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงาน : นางสาวชนิษฎา กล้าหาญ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน