สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 3 ธันวาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และ ผู้อำนวยการ กลุ่ม,ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 13 จังหวัด ร่วมงาน..วันดินโลก ปี 2559 (World Soil Day 2016) ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2559 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวันดินโลก ปี 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ : เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ สพข.1


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา