สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 13.00 น วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนายศักดา จันทร์เเก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤฎีใหม่ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีนายนนทกร พุกกล่อม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตรมูลนิธิชัยพัฒนาและนายอำนาจ ขำมาลัย ให้การตอนรับ ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ภาพ : สพด.สระบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน