สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม,ฝ่าย,เเละเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา