สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วม "แสดงพลังความภักดีเพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ร่วมพิธีร้องเพลงชาติ ยืนสงบนิ่งสำรวมจิตภาวนาแสดงความอาลัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้นำกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นร่วมร้องเพลงจำขึ้นใจ เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้นมีกิจกรรมแจกสารเร่ง น้ำหมักชีวภาพ และปล่อยขบวนรถน้ำหมักชีวภาพ เพื่องานสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน