สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมพิธีร้องเพลงชาติ ยืนสงบนิ่งสำรวมจิตภาวนาแสดงความอาลัย ๘๙ วินาที น้อมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นร่วมร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

ภาพ : น.ส.อรอุมา แสงรอดรัตน์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต.๑


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน