สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นเเก้มลิงสระเก็บน้ำเกษตรทุ่งรังสิต และโครงการสระเก็บน้ำพระราม9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพ : นายยงยุทธ เเสนเเมน กลุ่มบริหารทั่วไป


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ