สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ประชุมติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการเปิดการประชุมติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กลุ่ม,ฝ่าย สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 13 จังหวัด โดยเเบ่งเป็นวาระสำคัญได้เเก่

      - ผลการดำเนินงาน งบประมาณปี 2559 เเละงบประมาณปี 2560
      - การขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning by Agi-Map)
   - กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 70,000 เเห่ง
      - งานเกษตรอินทรีย์
      - ระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบเเปลงใหญ่
      - ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์
      - การจัดงานวันดินโลก
      - โครงการพระราชดำริในความรับผิดชอบของ สพข.1

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน