สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี โดยนายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี จัดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล เพื่อศึกษาความเชี่ยวชาญเเผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agi Map) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต โดยมี น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดินหมอดิน น.ส.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีหมออาสาเข้าร่วมทั้งหมด 40 ราย ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

ภาพ : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน