สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี เปิดจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิ 100% เพื่อช่วยเหลือชาวนา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดนนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผอ.สพข.1 เปิดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จำหน่ายข้าวสารหอมมะลิ 100% ขนาดบรรจุถุงละ 5 กก.เพื่อจัดจำหน่ายให้หน่วยงานใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำข้าวสารบรรจุถุงในโครงการข้าวสหกรณ์มาจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา