สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2560 นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้หมอดินอาสาประจำตำบลได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีและด้านกายภาพของดินชุดต่างๆ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ภาพ : กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน สพข.1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน