สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนรวมทั้งการขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ รัฐ ประชาชน และเกษตรกร โดยมีนายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในครั้งนี้ ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน