สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 10.30 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม,ฝ่าย และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 ทั้ง 13 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ผ่านทาง VDO Conference เพื่อชี้เเจงเเละซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเเนวทางการปฎิบัติ เรื่องโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agrimap) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน