สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 13 จังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดทะเลวังวัด ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน