สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 14.30 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่ม,ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 13 จังหวัดในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมประชุม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 จ.ปทุมธานี

ภาพ : น.ส.อรอุมา แสงรอดรัตน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน