สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 13.30 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มอบให้ นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เเละเจ้าหน้ากลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน และเจ้าหน้ากองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการวิจัย จาก JICA และ JST จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ เเละการปรับปรุงบำรุงดินพื้นที่เกษตรกรรมตัวอย่างของจังหวัดปทุมธานี โดยนายสกล ผ่านเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี พาเยี่ยมชมเเปลงปลูกกล้วยหอม และโรงงานกล้วยหอมส่งออกประเทศญี่ปุ่น ของนายนุกุล นามปราศัย หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ หมู่ 2 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อสอดคล้องตามโครงการ Advancing co-Design of integrated strategies with Adaptation to climate change in Thailand (ADAP-T)


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน