สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และนายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงแพะจังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก ดร.ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ แปลงปลูกหม่อน โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงแพะ หมู่ที่ 12 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงแพะ จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง และ ผู้ประกอบการฟาร์มแพะ โดยใช้แผนที่ Agri-Map ประกอบการจัดทำโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงแพะ จังหวัดนนทบุรี เปลี่ยนจากพื้นที่นารกร้าง ให้กลายเป็นแปลงหม่อนสาธิต จำนวน 8 ไร่ เนื่องจากต้นหม่อนเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทนแล้ง ทนน้ำท่วม ปลูก 1 ไร่ ได้ผลผลิต 4,328 กิโลกรัม สามารถตัดให้แพะและสัตว์อื่นๆ กินได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังนำไปทำเป็นชาหม่อน ขายสร้างรายได้เป็นอีกทางเลือกให้เกษตรกร

ภาพโดย : สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
รายงาน : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน