สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559 ''พัฒนาที่ดิน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต'' เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้งผู้อำนวยการ กลุ่ม,ฝ่าย ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 13 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559 การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน การดำเนินงานวิจัยสาขาต่างๆ ได้เเก่ ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย ดินเค็ม สำรวจ วิเคราะห์ วางเเผนการใช้ที่ดิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และชีวภาพทางดิน โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงเเรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน