สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทำการสาธิตขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักเเละน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน โครงการส่งเสริมจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ โดยใช้สารเร่งซูปเปอร์ พด.1 เเละ พด.2 ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้เเก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ณ โรงปุ๋ยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

      ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอรับผลิตภัณฑ์ ได้ที่ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โทร.02-577-3372 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่าน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน