สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นวัตถุดิบการทำปุ๋ยโดยใช้ ผลิตภัณฑ์สารเร่งซูปเปอร์ พด.1 เเละ พด.2 กรมพัฒนาที่ดิน โดยผู้เข้าร่วมรับฟังประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา