สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้องทั้งนายพิษณุ ทรัพสุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขุดสระเก็บน้ำ ความจุ 34,000 ลบ.ม. บ้านคลอง 3 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตำบล/เเขวง องครักษ์ อำเภอ/เขต องครักษ์ จังหวัดนครนายก

ภาพ : เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา