สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และนายวิชัย ทองขาว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ เข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ของหมอดินอาสานายสำรี ชาคำมูล บ้านหนองเข ต.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ภาพ : เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน