สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าศึกษาดูงาน ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเพื่อการส่งออกต่างประเทศ จ.ปทุมธานี นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ให้การตอนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่องเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ณ บริษัท เจเฟรช เซกะ จำกัด ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ภาพ :เจ้าหน้าที่กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน