สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการจัดการผักตบชวาเพื่อทำปุ๋ยหมัก พด.1 และ พด.6 บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ผลิต สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 จำนวน 30,000 ลิตร เพื่อฉีดผักตบชวาจำนวน 55,000 ตัน ที่นำมากองรวมกันจำนวนมากจะก่อให้เกิดการหมักแบบไม่มีอากาศ เกิดการย่อยสลายไม่สมบูรณ์ มีกลิ่นเหม็น จึงดำเนินการนำผักตบชวากว่าห้าหมื่นตัน ที่ขุดลอกขึ้นมาจากหน้าเขื่อนเจ้าพระยา ใช้เป็นวัถุดิบในการทำปุ๋ยหมักผักตบชวา โดยวิธีการทำปุ๋ยหมักผักตบชวา‬

1. ตั้งกองผักตบชวาเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม
2. ละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ลงในเชื้อขยายซุปเปอร์ พด.6 ที่ขยายเชื้อไว้แล้ว จำนวน 1 ซอง ต่อเชื้อขยาย 5 ลิตร สำหรับผักตบชวา 1 ตัน
3. นำไปฉีดพ่นบนกองผักตบชวา หรือใส่ลงในรูที่เจาะไว้ตรงรอบกอง
4. พลิกกลับกองผักตบชวา ทุก 10 วัน จนกระทั่งเป็นปุ๋ยหมัก ใช้เวลาหมักประมาณ 2 เดือน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน