สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนายวิชิต ขันธ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาหน้าเขื่อนเจ้าพระยา ที่นำขึนมาจากหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 55,000 ตัน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินเขต 1 กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ดำเนินโดยนายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายวิชิต ขันธ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท, สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ผลิตสารบำบัดน้ำเสีย "สารเร่งซูปเปอร์ พด.6" จำนวน 30,000 ลิตร เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียเเละขจัดกลิ่นเหม็น ในบริเวณน้ำท่วมขังนานจนเกิดเน่าเสีย

ภาพ : เจ้าหน้าที่ สพข.1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน