สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย

                     นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
                     นายวิชิต ขันธ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
                     นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี

         และเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงพื้นที่ปฎิบัติงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท เป็นการเร่งด่วน โดยการปฎิบัติหน้าที่ส่วนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาโดยใช้สารเร่ง พด.1 และ พด.6 เพื่อฉีดพ่นกำจัดกลิ่นในกองปุ๋ยหมัก ณ บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ภาพ : เจ้าหน้าที่ สพข.1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน