สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เเละวิศวกรและช่างควบคุมงานจากสวพ. ตรวจติดตามงานแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบส่งน้ำในไร่นาลักษณะโครงการ คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว 811 เมตร พร้อมท่อส่งน้ำ คสล.ความยาว 497 เมตร บ้านกล้วย หมู่ 14 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ข้อมูล : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน