สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าเเฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒาที่ดิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าเเฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ซึ่งมีนายไลซัน ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน เเละผู้เข้าร่วมพิธี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 13 จังหวัด เเละเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ครู,ทหาร,อบต นักเรียน ณ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ต. บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ สำนักงานเลขานุการกรม / น.ส.อรอุมา แสงรอดรัตน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน