สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมี นายศรจิตต์ ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ซึ่งมีนายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย ภายในมีการจัดแสดง ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองของชุดดิน สภาพพื้นที่โดยทั่วๆไป ลักษณะของดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไข แนะนำการใช้ปุ๋ย รวมถึงข้อมูลทางวิชาการด้านอื่นๆ ณ พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน