สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าเเฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี จังหวัดปทุมธานี โดยสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าเเฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สพข.1 กล่าวรายงาน เเละผู้เข้าร่วมพิธี นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เจ้าหน้าที่ครู,ทหาร,อบต นักเรียน จำนวน 250 คน ณ บริเวณริมคลองชลประทาน ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน