สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าเเฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จังหวัดสิงห์บุรี โดยสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น.

นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย
นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
นายวัลลพ พงษ์ราศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
นายสมศักดิ์ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
นายวิชิต ขันธ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
นายประวัติ นกอิ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

     และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าเเฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โดยมีนายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน เเละนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่หัวงานรัฐ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกกล้าหญ้าเเฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1000 คน ณ สระเก็บน้ำบ้านบางสำราญ หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน