สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นายพิษณุ ทรัพสุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก เตรียมการต้อนรับ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ กรมการทหารการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน