สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามเเนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามเเนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ภาพ : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ข้อมูล : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน