สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธาน การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เเนวทางการพัฒนางานวิจัย ด้านพัฒนาที่ดินพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมีเเผนงาน ดังนี้

    ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อยเเละน้ำตาล ปาล์มน้ำมัน พืชสวน/พืชไร่ (ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) สมุนไพรไทย เเละสิ่งเเวดล้อม ระบบนิเวศการเปลี่ยนเเปลงสภาพอากาศ โดยมีนางนงคราญ มณีวรรณ กองวิจัยเเละพัฒนาการจัดการดินเป็นวิทยากร เเละผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการ กลุ่ม,ฝ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เเละนักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

จัดโดยกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน