สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การประชุมคณะกรรมการฯ เครือข่ายคนรักษ์เเฝก ระดับเขต.1 และหลักเกณฑ์การประกวดโครงการประกวด "การพัฒนาเเละรณรงค์การใช้หญ้าเเฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ครั้งที่ 10
      เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธาน ในการประชุม คณะกรรมการฯ และเครือข่ายคนรักหญ้าแฝก ในพื้นที่ 13 จังหวัด (ภาคกลาง) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นขยายผลเพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ การใช้ประโยชน์ของหญ้าเเฝกเพื่ออนุรักษ์ดินเเละน้ำ และสร้างเเรงจูงใจในการปลูกและขยายผล

      - ส่งเสริมให้มีการปลูกและขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าเเฝกในการเเก้ไขปัญหาพื้นที่ ตรงตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์
      - ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานเเบบมีส่วนรวม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มากยิ่งขึ้น
      - ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก ให้เป็นเเหล่งศึกษาเรียนรู้เเละขยายผลเเก่สังคมให้มากยิ่งขึ้น

โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มีผู้เข้าร่วมเครื่อข่ายฯ ทั้ง 13 จังหวัด ได้เเก่

      - นายทนงศักดิ์ นิลน้อย สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรบุรี
      - นายพิสิษฐ์ บำรุงพงษ์ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
      - นายสนั่น สุพรรณคูณ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
      - นายขวัญชัย เเตงทอง สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
      - นายสมควร เริงจิตร สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
      - นายสถาพร ทองคำ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
      - นางสำรวย รมยะสมิด สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
      - นายมานะ โพธิ์สุทธิ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
      - นายปัญญา สร้อยทอง สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
      - นายประหยัด พุทธโคตร สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
      - นายเปรมศักดิ์ อยู่เกตุ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
      - นายปราณี กุมมา สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
      - นายทวี จันทร์เเบน สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
      - นายนนทวัชร์ อินผา สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
      - นายศิวสรรค์ เที่ยงธรรม สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
      - นายณรงค์ ศิลา สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี

    ผู้เเทนบริษัท ปทต. จำกัด (มหาชน) ส่วนพัฒนาสิ่งเเวดล้อม เเละเครือข่ายคนรักษ์ระดับประเทศ จ.อ.เขียน สร้อยสม จ.เพชรบุรี ที่ปรึกษาเครือข่ายคนรักษ์ระดับประเทศ


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน