สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง ติดตามผลการปฎิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีวาระสำคัญ

        - ติดตามการปฎิบัติงาน วางเเผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับไร่นา 1 : 4,000 โครงการเเผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำรวจออกเเบบฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
            - เบิกจ่ายงบประมาณปี 2559

ณ อาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน