สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การทำประชาพิจารณ์ รับฟังข้อเสนอเเนะแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาเเละอุปสรรคของ(ร่าง) "ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงเเผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมเเห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)" เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการ กลุ่ม,ฝ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 ทั้ง 13 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การจัดทำยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงเเผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมเเห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการเปิดโครงการประชุมครั้งนี้ ณ โรงเเรมเเซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน