สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบาย ด้าน Zoning และ Agri-Map ในระดับพื้นที่ ผ่านทาง VDO Conference วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายด้าน Zoning และ Agri-Map ในระดับพื้นที่ โดยมีนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และผู้อำนวยการ กลุ่ม,ฝ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 ทั้ง 13 จังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านทาง VDO Conference ซึ่งมีวาระสำคัญ

- การนำเสนอผลงานตัวอย่างการปรับเปลี่ยนการผลิตของสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และ จันทบุรี ที่ใช้ฐานขอมูลด้าน Zoning และ Agri Map ในระดับพื้นที่ดิน
- การขับเคลื่อนภารกิจ Zoning และ Agri Map ในปีงบประมาณ 2559 เเละ 2560


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน