สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และนายวิชัย ทองขาว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 11,000 ลบ.ม และขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ความจุ 218,000 ลบ.ม ณ บ้านหนองจอก หมู่ 8 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน