สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ประชุมผลการปฎิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 12 เดือน เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการ กลุ่ม,ฝ่าย เเละ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ทั้ง 13 จังหวัด ประชุมผลการปฎิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 12 เดือน เเละ วาระการประชุม ดังนี้

– การจัดงาน Fild day การจัดบูทการเรียนรู้สถานีพัฒนาที่ดินและการบริการให้ลักษณะเเนวกับคลินิคเกษตรเคลื่อนที่
– Agri Map กลุ่มวางเเผนต้องเป็นผุ้ให้ความรู้ ให้การสนับสนุนการประชุมของ Sc.ในเเต่ละสถานีพัฒนาที่ดิน
– การรายงานพื้นที่ S3 ,N ที่ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อื่นเเละได้ผลสำเร็จขอให้รายงานผล
– กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ปลูกหญ้าเเฝก 70 ล้านกล้า
– การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2559
– เปิดพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน