สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การประชุมชี้เเจ้งเเนวทางการดำเนินงาน (Agri Map) เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานการเปิดการประชุมชี้เเจ้งเเนวทางการดำเนินงาน (Agri Map) การจัดทำข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการประเมินคุณภาพดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ โดยมีนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นวิทยากรในการอบรม ในการนี้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เเละเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 ทั้ง 13 จังหวัด จำนวน 90 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน