สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เเละวิศวกรและช่างควบคุมงานจาก สวพ. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเเละออกเเบบสระเก็บน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เพื่อการจัดเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูเเล้ง


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน