สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.1 เเละวิศวกรและช่างควบคุมงานจาก สวพ. เข้าร่วมประชุมวางเเผนพร้อมลงพื้นที่สำรวจเเละออกเเบบสระเก็บน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เพื่อการจัดเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูเเล้ง


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน